ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการถ่ายวิดิโอและตัดต่อวีดีโอของ กิจกรรมอบรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ  การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  วันที่ 12 มิถุนายน  โดยใช้ห้องประชุมศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก เป็นที่จัดกิจกรรมอบรม และจะนำรูปภาพและวีดีโอ ที่นำมาตัดต่อ เพื่อใช้ในการตัดต่อเป็นคริปต่อไป

อื่นๆ

เมนู