1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยกับCOVID 19 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยกับCOVID 19 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

หลังจากที่ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับดควิด 19 และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด การลงพื้นที่รอบนี้จึงเป็นการไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีควัดซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทุกครั้งทางทีมงานจะมีการวางร่วมกันเพื่อให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจเป็นไปในทางเดียวกันโดยในครั้งนี้ก็เช่นกัน แต่เพียงว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันทางอาจารย์เลยจัดการประชุมแบบ google meet เพื่อนัดแนะและวางแผนการปฏิบัติงานกับทางทีม

และในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเราได้มีการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านที่เดินทางไปทำบุญประจำปีที่วัด เกี่ยวกับการไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันการปพร่ระบาดของโรคโควิด19 และได้มีการแจกเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่เข้ามาทำบุญหลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์ ณ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน และสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน

นอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นที่วัดแล้วทางทีมงานยังลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และแจกอุปกรณ์การป้องกันกับทางร้านค้าในชุมชนที่เป็นกลุ่มที่พบปะกับผู้คนสูงอีกด้วย

และสุดท้ายคือการไปประชาสัมพันธ์ที่บ้านจบก หมู่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มีรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ตลอดการประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เมนู