1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการการผลิตผ้าไหม (ลงน้ำยาปรับความนุ่มและความเงาของผ้า) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการการผลิตผ้าไหม (ลงน้ำยาปรับความนุ่มและความเงาของผ้า) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

วิถีชีวิตผลิตไหมของชาวสนวนนอก เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมสาวไหม ไปจนถึงการฟอก ย้อม มัดหมี่ ทอผ้า และแปรรูป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียด ทางชุมชนก็มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านพาชมทุกชั้นตอนของทุกกระบวนการ นับแต่ปลูกชำต้นหม่อน เก็บใบหม่อน การเลี้ยงไหม ให้อาหารตัวไหม สาวไหมจากดักแด้ ฟอกกาวไหมออกจากเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่การย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การมัดหมี่ การทอผ้าไหม กระทั่งถึงการสร้างสรรค์ ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าไหม

จากภูมิปัญญาการทอผ้าในอดีต สู่การรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทอผ้าชุมชน โอกาสนี้ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ จึงได้จัดโครงการ ” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไหม   โดยเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วจะมีการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมด้วยวิธีการลงน้ำยาให้ผ้าไหมนุ่มและผ้าไหมเงางาม ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมน้ำยาลงผ้าไหม

1.เตรียมน้ำ 1.5  ลิตร ใส่ภาชนะที่เหมาะสำหรับแช่ผ้าได้ 1 ผืน

2. เทน้ำยาปรับความนุ่มของผ้าไหม  1 ฝา  ลงผสมกับน้ำ 1.5 ลิตร ที่เตรียมไว้

3. นำผ้าไหมแช่ลงในน้ำยาที่ได้เตรียมไว้แล้ว 30 นาที  แช่ให้ผ้าไหมดูดน้ำยาจนหมด

4.นำผ้าไหมที่ดูดน้ำยาเสร็จแล้วตากแดดทิ้งไว้จนผ้าแห้งสนิท

5.นำผ้าไหมที่แห้งแล้วมารีด  เมื่อเสร็จสิ้นนำผ้าไหมใส่บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

 

จะเห็นได้ว่า การย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาตินั้น เนื่องจากต้องพิถีพิถันจึงทำให้ยุ่งยากกว่าการย้อมด้วยสีเคมี แต่สิ่งที่สำคัญคือ สีที่ได้จากธรรมชาติ เป็นสีบริสุทธิ์ สามารถหาได้ในท้องถิ่น และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิธีการย้อมจากการใข้สีย้อมเคมี มาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมได้อีกทางหนึ่ง โดยหลังจากนี้ก็จะเป็นการต่อยอดผ้าทอมือที่ย้อมด้วยวัสดุรรมชาติในด้านต่าง ๆและนำน้ำยามาลงเพื่อปรับสภาพของผ้าไหมให้นุ่มและมีความเงางาม นำไป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

วิดิโอเพิ่มเติม

 

อื่นๆ

เมนู