การลงปฎิบัติหน้าที่งานในเดือนมีนาคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจสถานที่วัดในตำบลสนวน วัดในตำบลสนวนมีด้วยกัน 3 วัด 1 สำนักสงฆ์ จากการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากคณะพระสงฆ์ทั้ง 4 วัดเป็นอย่างดี
1.วัดสนวนนอก ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 2 บ้านสนวนนอกปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดจำนวน 7 รูป มีพระมหาวิรัตน์ อธิบุญโญ เป็นเจ้าอาวาสวัดสนวนนอก วัดสนวนนอกเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งภายในวัดมีโบสถ์ที่สร้างตั้งคู่กันอยู่ 2 หลัง ภายในมีพระประธานที่สวยงาม และยังมีศาลาอนุสรณ์พระครูประจิตรสิลคุณ กนตสีโล (หลวงพ่อพรม) อดีตเจ้าอาวาส ภายในมีรูปหล่อหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ภายใน

         

 

 

 

         

               

 

2.วัดสนวนใน ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 3 บ้านสนวนใน จัดตั้งวัดเมื่อ 14 เมษายน 2425 ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดจำนวน 4 รูป มีพระครูสถิต ธรรมโกวิท เป็นเจ้าอาวาส วัดสนวนในเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีโบสถ์ไม้อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี (ภายนอกบูรณะเป็นปูนภายในยังเป็นไม้) มีศาลาอนุสรณ์สถาน พระอธิการพรหม (สาลี) ปัญญาวโร อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งท่านมีอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านนี้ สมัยก่อนชาวบ้านเป็นโรคระบาดฝีดาษ ท่านก็ทำน้ำมนต์รักษาให้ ชาวบ้านทำคอกวัวคอกควายก็นิมนต์ท่านมาปะพรมน้ำมนต์ให้เพราะเชื่อว่าท่านมีของดี เสกเป่า ปิดตาโจรผู้ร้ายที่ชอบลักวัว ลักควายไม่ให้มองเห็น เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการบนบานศาลกล่าวเมื่อประสบความสำเร็จก็จะมาแก้บนกัน บ้างก็เอาหนังมาฉาย บ้างก็บนเครื่องเซ่น บ้างก็บนถวายปัจจัย เป็นต้น

                                               

                             

                           


3.วัดช่างหิน ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดจำนวน 9 รูป มีพระมหาเตือนภัย จันตะโก เป็นเจ้าอาวาสวัดช่างหิน วัดช่างหินเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อก่อนปี 2459 ภายในวัดมีโบสถ์ มีศาลาบำเพ็ญธรรม (ศาลาสุทธิสีลาภรณ์) และยังมีอนุสรณ์สถานพระครูสุทธิสีลาภรณ์ (หลวงพ่อบัว พุทธจิตโต) มีรูปหล่อหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ภายใน เพื่อให้ลูกศิษย์พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้

           

           

4.สำนักสงฆ์ วัดป่านกกระเรียน ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดจำนวน 3 รูป ซึ่งตลอดทั้งปีมีพระสงฆ์จากวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานีได้แวะเวียนสลับกันมาเพื่อช่วยงาน รับกิจนิมนต์ ปัจจุบันมีหลวงปู่สุมิตร สุเมโธ (หลวงปู่บุญเหลือ) เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ ซึ่งก่อนหน้านี้วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างหลายปีจนถึงปี 2554 ได้มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ร่วมกับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนได้ไปนิมนต์หลวงปู่ สุมิตร สุเมโธ ที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้ท่านมาจำที่วัดแห่งนี้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ สำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนเป็นพระสายปฏิบัติ ฉันอาหารมื้อเดียว ตลอดทั้งปีจะมีพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา มาถือศีลปฏิบัติธรรม และจำวัดทุกวันพระ พื้นที่บริเวณวัดเป็นพื้นที่ปลูกป่า และเมื่อปี 2562 มีการพัฒนาจัดสร้างโครงการแก้มลิง เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่วัดและชุมชน

                              
           

           

 

 

อื่นๆ

เมนู