ในการทำงานเดือนที่สอง ดิฉันได้รับหน้าที่ให้ลงไปค้นหาจุดเด่นของชุมชนและจัดทำคลิปวิดิโอ ซึ่งดิฉันได้เริ่มลงพื้นที่วันแรกในวันที่ 11 มีนาคม ซึ่งได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน และสอบถามถึงอาชีพเสริมของคนในชุมชน พบว่าทางชุมชนบ้านสนวนนอกนั้น เป็นชุมชนท่องเที่ยวไหม หลักๆแล้ว ทางชุมชนจะทอผ้าไหมขายกัน แต่นอกจากทำการผ้าไหมแล้ว ชุมชนมีสินค้าของดีต่างๆอีกมากมาย อาทิ

  •          อาหารพื้นถิ่น
  •          การนำกะลามาทำเป็นนก
  •          การทำสบู่จากรังไหม
  •          การนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นกระเป็าและอื่นๆอีกมากมาย

และในการลงพื้นที่ในเดือนนี้ ทางชุมชนให้ความร่วมมือกับทางทีมนักศึกษาเป็นอย่างดี และชุมชนรู้สึกตื่นตัว พร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับเรา

ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน

การสาวไหมและการเลี้ยงตัวหนอนหรือดักแด้

แปลงตัวอย่างการปลูกพืชแบบผสมผสานของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู