บทความประจำเดือน สิงหาคม

กระผม นายสุพจน์ ชัยสุวรรณ (ประเภทประชาชน) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรSC03 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยปัจจุบันยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ได้และจัดกิจกรรมไม่ได้ ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสนวน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ประชุมทางออนไลน์ ให้ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสนวนทุกท่าน หาผลิตภัณฑ์เข้าอบรมในเรื่องการทำตลาดออนไลน์หรือการขายของทางออนไลน์ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำมาเผยแพร่ให้กับชุมชนในตำบล

อื่นๆ

เมนู