1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 เดือนตุลาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ต.สนวน อ.ห้วยราช(ประชาชน)

SC03 เดือนตุลาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ต.สนวน อ.ห้วยราช(ประชาชน)

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางทีมได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานของทีมในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้แบ่งหน้าที่การทำงานในกับสมาชิกในทีม โดยได้ข้อตกลงกันว่า ในเดือนนี้เราจะจัดกิจกรรมการอบรมให้กับชุมชน ชื่อว่า

“การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว”

โดยจะให้ทางชุมชนแสดงการแสดงงทางวัฒนธรรมที่ใช้แสดงในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และจากนั้นจะให่ท่านวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนำ เพื่อให้เกิดการแสดงที่สมบูรณ์แบบ

ก่อนจัดงาน เราได้ลงพื้นที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่ชุมชนบ้านสนวนนอกก่อน ในวันที่ 13 ตุลาคม โดยสถานที่ที่ใช้ เป็นลานที่ทางชุมชนใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้ว ในการจัดสถานที่ ก็ได้มีชาวบ้านภายในุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดหา โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมาย

และในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นการจัดงาน ซึ่งเราได้เชิญชาวบ้านชุมชนตำบลสนวนให้มาเข้าร่วมชมการแสดงและฟังคำแนะนำต่างๆจากท่านวิทยากร ซึ่งชุมชนที่ทำการแสดงคือ บ้านสนวนนอกหมู่ที่ 2 และบ้านสนวนในหมู่ที่ 3 โดยหมู่ที่สองทำการแสดง  รำตรด เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าจะรำตร๊ดไม่ได้ทำพิธีไหว้ครู การแสดงในครั้งนั้นจะติดขัด รำไม่สวย ดนตรีไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายได้ คือถ้าหากออกแสดงโดยไม่มีการไหว้ครูก่อนจะมีเหตุให้การแสดงขัดข้องไม่ราบรื่น ฉะนั้นเวลาจะออกแสดงจึงต้องทำพิธีไหว้ครูทุกครั้งอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น สร้างความตื่นตา ตื่นใจของผู้ที่ได้ชมการ แสดงเเป็นครั้งแรก และรำบาสโลบ ทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะ อย่างพร้อมเพียงกัน ขยับไปซ้ายที่ ขวาที่ มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงทำให้ผู้ที่ได้รับชมรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลิน

ส่วนบ้านสนวนในหมู่ที่ 3 ทำการแสดง รำกะลา และรำกันตรึมเป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชม เนื่องจากการร่ายรำเป็นคู่และเคาะกะลาเป็นจังหวะที่พร้อมเพรียงกันอย่างสวยงาม และรำกันตรึม การแสดงชุดนี้สนุกสนาน แม้แต่คนที่ฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่อง เมื่อได้ฟังก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฟังได้ทุกชาติทุกภาษา กันตรึมนั้นในปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นวงเป็นคณะฝึกฝนแสดงได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ทุกงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคล

อื่นๆ

เมนู