1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การอบรม”การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

SC03 การอบรม”การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภออห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในการทำงานประจำเดือนตุลาคม เป็น การอบรม”การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลสนวนและกลุ่มนางรำ จากหมู่ที่2 บ้านสนวนนอกและหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน เข้ามารับการอบรมและเข้าชมจำนวนมาก

การอบรม”การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงการรำท้องถิ่น โดยจะมีอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น มาให้ความรู้และช่วยเหลือในการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาการแสดงให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการรำที่ชาวบ้านนำมาแสดงจะมี รำตรด รำพื้นบ้านอิสาณใต้และรำกะลา การแสดงแต่ละชุดก็จะมีผู้ทำการแสดงที่เป็นเด็กและเยาวชนมาร่วมทำการแสดงด้วย ซึ่งเป็นการดี ที่จะได้ปลูกผังวัฒนธรรมพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนให้สืบสานวัฒนธรรมที่มีความสวยงานและเอกลักษณ์ต่อไป และสามารถนำมาเป็นอาชีพและสร้างรายได้อีกด้วย การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในการรำพื้นบ้านและการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก หมู่ที่2 ได้รับความประทับใจที่ได้รับชมการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งท่ารำ  ภาษา และดนตรีที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นอิสาณใต้

การจัดงานอบรม ประจำเดือนตุลาคม ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่เข้าร่วมงานและอาจารย์ที่ควบคุมงานและพนักงานU2Tตำบลสนวนทุกคนที่ร่วมมือกันจัดงาน การอบรม”การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู