วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการปฎิบัติงานในเดือนที่สองของการทำงาน สำหรับวันนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 เช่นเดิม ดิฉันนางนภัสสร อุทะรัมย์ ได้เริ่มงานทำงานที่แรกคือบ้านผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนอย่างดี และครบถ้วน และรู้สึกถึงความคุ้นเคยกับชุมชนแห่งนี้มากขึ้น หลังจากได้ข้อมูลจากผู้นำชุมชนมาแล้ว ดิฉันก็นำข้อมูลที่ได้มาแจกแจงตามหัวข้อให้ถูกต้อง และต่อมา วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ลงชุมชนไปถ่ายทำคลิปวิดิโอเกี่ยวกับอาชีพเสริมต่างๆของคนในชุมชน ซึ่งชุมชนนี้ประกอบอาชีพเสริมหลายอย่าง อาทิ เผาถ่าน ทำอิฐประสาน และปลูกเห็ด ซึ่งได้ลงพื้นที่กับนักศึกษา (นางสาวศรินทรา อุทะรัมย์) และนักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทำและตัดต่อในส่วนของคลิปชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับความร่วมมือกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ดิฉันรู้สึกดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น และที่สำคัญ ขอขอบคุณผ็นำชุมนและคนในชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและการถ่ายทำคลิปวิดิโอต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ขอขอบคุณมากๆค่ะ

https://youtu.be/S32JZEr0-4A(ลิ้งค์คลิป)

อื่นๆ

เมนู