การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

          ในการทำงานของเดือนมิถุนายน ทางทีมของเราได้มีการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหาข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และจากการประชุมกับทางทีมงาน ทำให้เราได้ข้อสรุปว่า เราจะทำการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนตำบลสนวน ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 และเราได้มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานแต่ละส่วนให้กับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเราได้มีการทำหนังสือเพื่อแจ้ง และขออนุญาติไปทางอำเภอ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้อง และส่งหนังสือไปแจ้งยังองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และชุมชนตำบลสนวนทุกๆหมู่ เพื่อให้ผู้นำของแต่ละชุมชนได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกบ้าน และเด็กๆที่มีความสนใจจะเข้าร่วมรับฟังการอบรม และร่วมกิจกรรมกับทางเรา

          ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์เริ่มขึ้นเมื่อมีการนำเที่ยวเป็นกลุ่มของบริษัทการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในทวีปยุโรปได้เริ่มมีการนำเที่ยวเป็นกลุ่มตั้งแต่ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อบริษัทโทมัส คุก (Thomas Cook) จัดนำเที่ยวโดยทางรถไฟในประเทศอังกฤษ และต่อมาได้ขยายไปในที่อื่น ๆ ด้วย ซึ่งการนำเที่ยวให้แก่คนเป็นจำนวนมากเช่นนี้ จำเป็นต้องมีมัคคุเทศก์คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ นอกจากนี้ ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเสมอ ๆ ก็มักจะจัดหาคนที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้นไว้คอยอธิบายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศไทยอาชีพมัคคุเทศก์แพร่หลายขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจผู้เกี่ยวข้องในวงการทหาร สงครามเวียดนามมีผลทำให้ทหารอเมริกันเป็นจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยทั้งที่มาอยู่ประจำและที่มาพักผ่อนจากการรบ ซึ่งมีผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีบริษัทนำเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ แม้สงครามเวียดนามจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ยังคงมีมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง นอกจากจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ยุโรป อเมริกัน อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และเอเชีย ทำให้เกิดความต้องการมัคคุเทศก์ที่รู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน ญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นต้น

          ดังนั้น ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญของการมีมุคคุเทศก์ประจำชุมชน เนื่องจากชุมชนในตำบลสนวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดรายได้ภายในชุมชน แต่สิ่งที่ชุมชนยังขาดไป นั่นคือการมีมัคคุเทศก์ประจำชุมชน หากมีมัคคุเทศก์ในชุมชน อาจจะทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้รับคำแนะนำในการท่องเที่ยวจากมัคคุเทศก์ และอาจจะทำให้การท่องเที่ยวในชุมชนนั้นมีสีสันเพิ่มมากขึ้น หากมัคคุเทศก์คือลูกหลานในชุมชน เพราะหากมีเด็กๆมาพานักท่องเที่ยว เที่ยวในบ้านเกิดของตัวเอง จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเอ็นดูเด็กๆและสนุกกับการท่องเที่ยวมากขึ้น เราจึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ให้กับชุมชน

          ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพง โปรเจคเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มิถุนายน 2564

          ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” มาให้ความรู้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง และการนำเสนอชุมชนท่องเที่ยวของตนเอง และในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมการนำเสนอชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มให้กับเด็กๆ และเด็กๆก็สามารถนำเสนอออกมาได้ดีทุกกลุ่ม และกิจกรรมวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงในเวลา 16:00 น.

https://youtu.be/lhyPWCnZKhw

อื่นๆ

เมนู