1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน อำเภออห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน อำเภออห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภออห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในการทำงานประจำเดือนกันยายน เป็นการจัดเตรียมอาหารท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหรือมาค้างคืน ในการมาท่องเที่ยวในตำบลสนวน เพื่อที่จะได้รับความสนใจและและทับใจในสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนได้จัดเตรยมและคัดสรรมาอย่างเต็มที่ ในพื้นที่การท่องเที่ยวนั่นมีอาหารพื้นบ้านหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน ซึ่งใช้วัตถุดินในท้องถิ่นมาประกอบเมนูในการประอาหาร ซึ่งตัวกระผมได้เลือก ข้าวจี่ ซึ่งเป็นอาหารที่เรียบงายและอร่อยถูกปากหลายๆคน

อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันและบริโภคในโอกาสต่างๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุที่นำมาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ ด้วยการเก็บของป่า การล่าสัตว์ การจับสัตว์น้ำและจากการผลิตขึ้นมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ หรือจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีทำเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป

โดยข้าวจี่ เป็นอาหารพื้นบ้าน ที่ทำจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือ นำไปปั้นเป็นรูปกลมหรือรูปทรงรีเสียบไม้ แล้วนำไปย่างบนเตาถ่านไฟอ่อนพอเริ่มหอมเกรียมก็นำมาชุบไข่ แล้วนำไปย่างต่อจนเหลือง จากนั้นดึงไม้ที่เสียบไว้ออก ยัดน้ำตาลอ้อยเข้าไปแทน โดยน้ำตาลจะละลายเป็นไส้ และนิยมทำกันมากในช่วงหน้าหนาว

 

 

อื่นๆ

เมนู