ในการปฏิบัติงานของเดือนตุลาคมนี้ ดิฉันนางสาวอดิศา  ใจกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ ) ตำบลสนวน   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และทางทีมงานได้มีประชุมกำหนดจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

-ในวันที่ 18 กันยายน 2564 มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมโดยการแบ่งหน้าที่ให้ทีมงานเพื่อไปประสานงานกับชาวบ้านในตำบลสนวน

-วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีการจัดประชุมอีกรอบเพื่อหาขอสรุป  ตรวจสอบความเรียบร้อยในการประสานงานแต่ละส่วนและมีการพบปะกับทีมงานใหม่ที่ได้เปิดรับสมัครเข้ามาเพิ่มเพื่อสร้างมิตรภาพ ความคุ้นเคยในการทำงานให้ราบรื่น

-วันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

-วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

โดยมีการแสดงดังนี้

     รำบายศรีเป็นการแสดงถึงพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อเป็นการเรียกขวัญหรือสิ่งที่เป็นสิริมงคล เข้ามาสู่ผู้ร่วมพิธีนั้น ๆ ปัจจุบันอาจใช้แสดงในงานทั่วไป

     รำกะลา เป็นการแสดงที่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นของชาวอีสานใต้ ซึ่งได้แก่ในบริเวณจังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้กะลาที่ขัดผิวจนมันเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบจังหวะ และที่น่าสังเกตคือ ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และมาเลเซีย ก็มีการละเล่นเกี่ยวกับการเคาะกะลาเช่นเดียวกัน

     รำกันตรึม เป็นรูปแบบของดนตรีพื้นบ้านทางภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา คือ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด เป็นดนตรีประกอบการเต้นรำพื้นเมือง ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีได้แก่ กันตรึม กลองกันตซอรึม และเสียงร้องเป็นภาษาเขมรเหนือ โดยในยุคหลังจะมีเครื่องดนตรีอีเลคโทรนิก เช่น กีตาร์ และคีย์บอร์ด เป็นส่วนประกอบ และบ้างก็ใช้คำร้องเป็นภาษาอีสาน

     รำตรด บางท้องถิ่นเรียกว่า “เรือมตรดคือ การเลงตรดก็คือ การเล่นตรดในวันตรุษสงกรานต์ เลงตรดหรือรําตรด เป็นประเพณีเก่าแก่ของชนเผ่าเขมร

     รำบาสโลบ  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการ ใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศที่สำคัญๆ เวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอน หากมีผู้เต้นจำนวนหลายๆคน มีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกัน ขยับไปซ้ายที ขวาที มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลง ดูมีเสน่ห์และสวยงามมาก

 

 

 

 

ในการจัดกิจกรรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ตำบลสนวน   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้มีการแสดงแต่ละชุดจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปมีการนำวัสดุอุปกรณ์มาดัดแปลงใช้ประกอบการรำ การแสดงประจำท้องถิ่นของชาวตำบลสนวนเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่คนรุ่นก่อนๆซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสวยงามและน่าสืบทอดต่อให้กับคนรุ่นหลัง

อื่นๆ

เมนู