สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยปัจจุบัน ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการระบาดระลอกที่ 3 นับตั้งแต่เกิดคลัสเตอร์สถานบันเทิงเมื่อช่วงวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 381,907 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งทางรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนก็ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน

          ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทำให้ประชาชนเกิดความตึงเครียด และไม่มั่นใจกับข้อมูลที่ได้รับในหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เชิงรุก Covid-19 Week สร้างความปลอดภัยในชุมชน ผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 การป้องกันตนเอง และการฉีดวัคซีนให้แก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีวิจารณญาณในการเสพข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ช่วยลดความวิตกกังวลได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทางโครงการก็ได้มีการมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน รวมถึงสถานที่ชุมนุมชนอย่างศาสนสถาน ร้านค้า ร้านขายอาหาร เพื่อไว้ใช้ทำความสะอาดป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีกด้วย

          อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ล้วนส่งผลกระทบ และตอกย้ำความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ประสบปัญหาผู้ป่วยล้นระบบการจัดการ เตียงรักษาไม่เพียงพอ และยอดผู้รับการฉีดวัคซีนก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยการแก้ปัญหาและปัจจัยหลายอย่าง ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ว

อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19>>> คลิก

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู