การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ในงานมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มงานมีการแสดงต้อนรับจากน้องๆเยาวชนลูกหลานชุมชนบ้านสนวนนอก

             การแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

       การแสดงชุดแรกเป็นของหมู่ 3 บ้านสนวนใน ประกอบด้วยรำกะลา เป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชม เนื่องจากการร่ายรำเป็นคู่และเคาะกะลาเป็นจังหวะที่พร้อมเพรียงกันอย่างสวยงาม และรำกันตรึม การแสดงชุดนี้สนุกสนาน แม้แต่คนที่ฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่อง เมื่อได้ฟังก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฟังได้ทุกชาติทุกภาษา กันตรึมนั้นในปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นวงเป็นคณะฝึกฝนแสดงได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ทุกงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคล

         การแสดงชุดแรกเป็นของหมู่ 2 บ้านสนวนนอก ประกอบด้วย รำตรด เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ ก่อนทำการแสดงคณะรำตร๊ด ซึ่งได้ทำการไหว้ครูบวงสรวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับทราบแล้ว การร่วมทำบุญจึงได้บุญได้กุศล ช่วยให้ชีวิตของตนและครอบครัวอยู่กันอย่างเป็นสุข ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าจะรำตร๊ดไม่ได้ทำพิธีไหว้ครู การแสดงในครั้งนั้นจะติดขัด รำไม่สวย ดนตรีไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายได้ คือถ้าหากออกแสดงโดยไม่มีการไหว้ครูก่อนจะมีเหตุให้การแสดงขัดข้องไม่ราบรื่น ฉะนั้นเวลาจะออกแสดงจึงต้องทำพิธีไหว้ครูทุกครั้งอัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) สร้างความตื่นตา ตื่นใจของผู้ที่ได้ชมการ แสดงเเป็นครั้งแรก และรำบาสโลบ ทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะ อย่างพร้อมเพียงกัน ขยับไปซ้ายที่ ขวาที่ มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงทำให้ผู้ที่ได้รับชมรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน

       หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรให้การอบรม ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้านและแนะนำการปรับเปลี่ยนท่ารำเพื่อให้การแสดงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู