ข้าพเจ้า นายสุพจน์ ชัยสุวรรณ์ ประเภทประชาชน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรSC03 โคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

         จังหวัดหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย บุรีรัมย์คือดินแดน ภูเขาไฟที่เป็นแหล่งรวมอารยธรรม ขอมโบราณและมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยังได้รับสมญานามว่า ดินแดนปราสาทหินเพราะมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือปราสาทหินต่างๆรวมถึงสนามฟุตบอลที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วและอีหมู่บ้านหนึ่ง ชุมชนบ้านสนวนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น ชาวบ้านสวนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีการผลิตผ้าไหมของชาวบ้านสนวนนอก เริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหม สาวไหม จนถึงฟอกย้อมหมัดหมี่ทอทอผ้าและแปรรูป หากนักท่องเที่ยวสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียด ทางชุมชนก็มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านพาชมทุกขั้นตอน ของทุกขบวนการนับตั้งแต่ปลูกฉ่ำต้นหม่อน เก็บใบหม่อน การเลี้ยงไหมให้อาหารตัวไหมสาวไหมจากดักแด้ ฟอกกาวออกจากเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ การย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การมัดหมี่ การทอผ้าไหมกระทั่งการสร้างลวดลายต่างๆ บนพื้นผ้าไหม 

       ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)มทางรัฐบาลได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มทำให้ชาวบ้านสนวนบางส่วนที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด2019 ทางคณะผู้นำตำบลสนวนทุกหมู่บานได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบที่มีลูกหลานจะกลับภูมิลำเนา ให้รายงานตัวก่อนกลับบ้าน 3 วันให้ผู้หรือ อสม.ทราบ ตำบลสนวนได้จัดสถานที่เป็นศูนย์กักตัวตัวบุคคล กลุ่มเสี่ยงโดยให้กักตัว 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม.และอาสาสมัครมาคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

อื่นๆ

เมนู