1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
 4. SC03 โปรแกรมท่องเที่ยวและอาหารพื้นบ้านต้อนรับ นักท่องเที่ยวตำบลสนวน อำเภอห้วยราช สรุปการทำงานตลอดทั้งโครงการ

SC03 โปรแกรมท่องเที่ยวและอาหารพื้นบ้านต้อนรับ นักท่องเที่ยวตำบลสนวน อำเภอห้วยราช สรุปการทำงานตลอดทั้งโครงการ

ในเดือนธันวาคมนี้ กระผม นายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ได้มีการอบรมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว และได้จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวประจำตำบลสนวนและสรุปอาหารพื้นบ้านต่างๆ

เส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลสนวน

-วัดสวนนอก บ้านสนวนนอก

-ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมตำบลสนวน

-ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดและเครื่องปั้นดินเผ่า

-ลานวัฒนธรรมตำบลสนวน

-เยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมตำบลสนวน

-จบการท่องเที่ยวตำบลสนวน

อาหารประจำท้องถิ่นของตำบลสนวน จากกลุ่มต่างๆ

 • ยำดักแด้
 • พะแนงหมู
 • ต้มไก่
 • แกงกล้วย
 • ผัดหมี่
 • บัวลอย
 • ข้าวต้มด่าง
 • แกงฟัก
 • น้ำพริก

สรุปโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ของกระผม นายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) โดยกระผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆกิจกรรมดีๆ ที่นำการพัฒนามาสู่สังคม ชุมชนและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ นำความไปสู่ชุมชน

– พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

– เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

– เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างถาวร

– เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ (การเขียนโฆษณา เขียน

เนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

– พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  ประเภทอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

– ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (รำอัลเร  รำอีสานใต้  รำตรด  รำกันตรึม

– จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

ได้หมอบความรู้และการป้องกันโรคระบาดโควิด19 อีกด้วย ได้ศึกษาข้อมูลของชุมชน ได้รู้จักชาวบ้านได้ที่น่ารักทุกท่าน  สุดท้ายนี้ตัวกระผมได้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ

อื่นๆ

เมนู