1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลสนวน และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด19(COVID-19)

SC03 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลสนวน และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด19(COVID-19)

ในเดือนมิถุนายน กลุ่มตำบลสนวนได้มีการจัดกิจกรรมป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ณ ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไหมสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในกิจกรรมได้นำเยาวชนในตำบลสนวนมาฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อย และมีอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ กับอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในตำบลของเรา โดยมีหัวข้อความรู้ ดังนี้

– การอบรมยกระดับท่องเที่ยว

– การอบรมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสนวน

– การอบรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy

– ฝึกปฎิบัติการ วาทศิลป์เพื่อการพูดในประชุมชน

โดยในการจัดกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3) ที่ผ่านไปได้ด้วยดี และการจักกรรมที่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด สวมใส่หน้ากาก ขณะจัดกิจกรรมตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และล้างมือด้วยแอลกอฮออล์

ในส่วนเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราก็ได้องค์ความรู้ที่มากมาก มีความสุข สนุกสนาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฝึกฝนทักษะการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการก้าวเข้าไปเป็นมัคคุเทศก์น้อยของตำบลสนวน อาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเด็กๆเองเก่งขึ้นได้ทันที แต่จะได้ให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

อีกหนึ่งกิจกกรมในเดือนที่ผ่าน ในช่วงสิ้นเดือน ทางทีม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ก็ได้ลงพื้นที่นำความรู้ด้านการฉีดวัคซีนและเชิญชวนชาวบ้านไปฉีดวัคซีน   โดยชาวบ้านเองก็มีการตอบรับที่ดี มีกำหนดออกไปฉีดวัคซีนอยู๋แล้ว หลังจากเห็น อสม. ผ่านการฉีดมาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร และจะได้เพื่อจะได้ออกมาใช้ชีวิตที่มั่นใจได้กว่าเดิม

 

อื่นๆ

เมนู