การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ข้าพเจ้า นายวิสันต์ นุยืนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:SC03)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เริ่มต้นเที่ยวชุมชน บ้านสนวนนอก

จุดแรกที่นักท่องเที่ยวควรจะมาแวะก็คือศูนย์การการเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสนวนนอก เยื้องๆ กับทางเข้าหมู่บ้านเลย เพราะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าของชุมชน บ้านสนวนนอก เราจะได้เห็นกี่ทอผ้า และผ้าแบบต่างๆ การกรอไหม การเดินเส้นยืน และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนใช้เวลาไม่นานรถจะมาส่งเราที่ลานชุมชน บ้านสนวนนอก ซึ่งมีชาวชุมชน บ้านสนวนนอก รอต้อนรับอย่างเป็นมิตรด้วยเวลคัมเซทประกอบไปด้วย น้ำเย็นและน้ำเก๊กฮวยชื่นใจ พร้อมขนม “ตดหมา” ของกินท้องถิ่นกินเล่นระหว่างฟังบรรยายต้อนรับจากวิทยากรของชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาพรวมสภาวการณ์ของการแสดงพื้นบ้านในปัจจุบัน ทิศทางของการแสดงพื้นบ้านในโลกยุคใหม่

 

 

 

อื่นๆ

เมนู