วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการปฎิบัติงานในเดือนที่สองของการทำงาน สำหรับวันนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 เช่นเดิม ดิฉันนางสาวศรินทรา อุทะรัมย์ ได้เริ่มงานทำงานที่แรกคือบ้านผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนอย่างดี และครบถ้วน และรู้สึกถึงความคุ้นเคยกับชุมชนแห่งนี้มากขึ้น หลังจากได้ข้อมูลจากผู้นำชุมชนมาแล้ว ดิฉันก็นำข้อมูลที่ได้มาแจกแจงตามหัวข้อให้ถูกต้อง และต่อมา วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ลงชุมชนไปถ่ายทำคลิปวิดิโอเกี่ยวกับอาชีพเสริมต่างๆของคนในชุมชน ซึ่งชุมชนนี้ประกอบอาชีพเสริมหลายอย่าง อาทิ เผาถ่าน ทำอิฐประสาน และปลูกเห็ด ซึ่งดิฉันรับผิดชอบถ่ายทำและตัดต่อในส่วนของคลิปชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับความร่วมมือกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ดิฉันรู้สึกดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น และที่สำคัญ ขอขอบคุณผ็นำชุมนและคนในชุมชนบ้านสวายจีกน้อยหมู่ที่ 5 ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและการถ่ายทำคลิปวิดิโอต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ขอขอบคุณมากๆค่ะ

https://youtu.be/S32JZEr0-4A(ลิ้งค์คลิป)

ในเรืองเพาะเห็ดที่ทำจากอิฐประสานนั้นภายในจะให้ความเย็นสบาย ถึงแม้อากาศข้างนอกจะร้อนมากๆ

และนี่คือแบบที่ใช้ในการอัดอิฐประสาน

และนี่คืออิฐประสานที่ได้และนำมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

และนี่คือเห็ดนางโลมที่พี่แก้วได้เพาะไว้ในโรงเรือน เห็ดน่ากินมากเลยค่า สด สะอาด ปลอดสารพิษ

 

อื่นๆ

เมนู