1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ฟอกไหม-ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลสนวน หมู่ที่ 2 โดยโครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”

SC03 ฟอกไหม-ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลสนวน หมู่ที่ 2 โดยโครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”

การลอกกาวไหมหรือการฟอกไหม หมายถึง การทำความสะอาดเส้นใยไหมด้วยการกำจัดส่วนของ ที่มีลักษณะเป็นสารสีเหลืองทึบหรือมีสีขาว (ไหมดิบมีทั้งสีเหลือง และสีขาวขึ้นกับสายพันธ์) ออกจากเส้นใยไหมเพื่อการเตรียมเส้นใยไหมก่อนที่จำนำมาย้อมสีต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีการกำจัดสารดังกล่าวออก หากนำมาย้อมก็จะทำให้เกิดการย้อมติดสีต่าง ๆได้ยาก โดยจะได้เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวจะมีลักษณะสีขาว มันวาว อ่อนนุ่ม สามารถย้อมติดสีต่าง ๆได้ดี

การย้อมสีจากธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือก ใบ ผล ลำต้น แก่น และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี

– ใบฝรั่ง ให้สีเขียว                                   – มะเกลือ ให้สีดำ

– เปลือกงิ้วผา ให้สีแดงหรือสีชมพูอ่อน      – เปลือกประดู่ ตรึงด้วยสารส้มจะได้สีน้ำตาล

– เปลือกต้นเพกา ให้สีเขียว                       – ดินลูกรัง  ให้สีแดงสนิม

– ประโหด ให้สีเหลืองอ่อน                       – ขมิ้น ให้สีเหลือง

– ครั่ง ให้สีแดง                                        – เหง้ากล้วย ให้สีดำ แต่สีไม่เข้าเท่าการย้อมด้วยมะเกลือ

– เปลือกมะพร้าวแก่ ให้สีแดงส้ม-              เปลือกลูกมะพร้าวสด ให้สีชมพูโอลด์โรส

-ลูกกระบก ตรึงด้วยเกลือจะได้สีดำเทา       -ขี้เถ้า หรือโคลน จะได้สีเทา

ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคมของนายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำตำบลสนวน เป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (1.2)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564  ณ ชุมชนท่องเที่ยววัดสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

            ในลำดับแรกของการเริ่มทำงาน เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานโดยประชุมทางออนไลน์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีการการแบ่งกลุ่มกันออกกเป็น 4 กลุ่ม เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิดจึงไม่สามารถจัดรวมทั้งตำบลได้ จึงได้แบ่งพื้นที่อบรมออกเป็น 4หมู่ ได้แก่ ม.2  ม.3  ม.4  และ ม.6 และมีการแบ่งวัสดุอุปกรณ์ให้แต่ละหมู่ได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่ม.2  บ้านสนวนนอก

             

           โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมและมีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการฟอกย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ

       

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีการทำกิจกรรมการย้อมไหมของหมู่ 2 บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มีขั้นตอนดังนี้ 

1.ต้มฝางเพื่อเอาน้ำฝางมาย้อมไหมเนื่องจากต้องต้มไว้ข้ามคืนเพื่อให้สีของฝางออกให้มากที่สุด

2.ต้มน้ำใส่ด่างฝอกไหม ซันไลท์  สบู่ ผลิตให้เข้ากันแล้วนำไหมลงฝอก 30-45 นาที แล้วนำไหมมาล้างในน้ำอุ่นจากนั้นตากให้ไหมหมาดๆ

3.นำน้ำฝางที่ต้มไว้ขึ้นเตาเพื่อทำการย้อมสีพอน้ำฝางเริ่มร้อนใส่เกลือลงไป 1 ห่อผสมให้เข้ากันแล้วนำไหมลงย้อม 30-45 นาทีถ้าต้องการให้สีเข้มใส่จุนสีเพิ่ม หากต้องการสีอ่อนใส่สายส้ม มะขามหรือน้ำส้มสายชูแล้วนำไหมไปล้างในน้ำให้สะอาดแล้วนำมาตากให้แห้ง

 

โดยผลการอบรมครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ จากอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้แก่ชุมชนและแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของชุมชนที่ใช้สีธรรมชาติ ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (1.2)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ชุมชนท่องเที่ยววัดสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี จัดกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี  

 

 

อื่นๆ

เมนู