ในเดือนตุลาคมนี้ กระผมนาย วีระชัย ขจรภพ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และทางทีมงานกลุ่มได้มีประชุมกำหนดจัดกิจกรรม การอบรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

โดยในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการจักเตรียมสถานที่ การจัดกิจกรรมอบรมที่ ลานวัฒนธรรม หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันจัดกิจกรรม การอบรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช โดยภายในงานได้มีการแสดงต่างๆอีกทั้ง ได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรแนะนำการปรับเปลี่ยน ท่ารำให้มีความโดนเด่น น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การแสดงประกอบไปด้วย

รำกะลา เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นการนำกะลามาแสดงเคาะเข้าจังหวะเป็นคู่ๆของผู้แสดง ที่สนุกสนาน

รำกันตรึม การแสดงชุดนี้สนุกสนาน เป้นการนำเพลงกันตรึมที่สนุกสนานมาประกอบการแสดงที่ให้ความสนุกสนานอย่างยิ่ง โดยกันตรึมนั้นในปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นวงเป็นคณะฝึกฝนแสดงได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ทุกงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคล

รำตรด เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ ก่อนทำการแสดงคณะรำตรด ซึ่งได้ทำการไหว้ครูบวงสรวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับทราบแล้ว การร่วมทำบุญจึงได้บุญได้กุศล ช่วยให้ชีวิตของตนและครอบครัวอยู่กันอย่างเป็นสุข ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าจะรำตรดไม่ได้ทำพิธีไหว้ครู การแสดงในครั้งนั้นจะติดขัด รำไม่สวย ดนตรีไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายได้ คือถ้าหากออกแสดงโดยไม่มีการไหว้ครูก่อนจะมีเหตุให้การแสดงขัดข้องไม่ราบรื่น ฉะนั้นเวลาจะออกแสดงจึงต้องทำพิธีไหว้ครูทุกครั้งอัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) สร้างความตื่นตา ตื่นใจ

รำบาสโลบ การแสดงที่ทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะ อย่างพร้อมเพียงกัน ขยับไปซ้ายที่ ขวาที่ มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงประกอบกับเพลงที่สนุกสนาน ทำให้ผู้ที่ได้รับชมรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน

โดยการจัดงานกิจกรรม การอบรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ครั้งนี้ถือว่าเกิดความประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีการเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้และนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลสนวนได้ออกสู้สายตาผู้คน อีกทั้งมีการพัฒนาการแสดงให้เหมาะสม ทันสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในเร็ววันนี้

อื่นๆ

เมนู