คุณป้าแห่งโคกเหล็กที่ฉันประทับใจ

                                                                                                          เจษฎา  ลิ้นทอง (นักศึกษา)

              ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ครั้งแรก ณ บ้านโคกอรุณ หมู่ 1 ร่วมกับทีมงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ  ของโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน  และเพื่อนบ้านรอบข้างเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างสงสัยว่าเรามาทำอะไร ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้อธิบายรายละเอียดโครงการให้ชาวบ้านทราบ  ทุกคนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ความรู้สึกในวันนั้นรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ เป็นอย่างมาก

             ในการทำงานในวันแรกนี่เองที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก  ในวันนั้นข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์คุณป้าท่านหนึ่ง คุณป้าไม่มีอาชีพหลักครับ  แต่คุณป้ามีงานอดิเรก คือ การเลี้ยงไหม การทอผ้า จากการสอบถามคุณป้า  ป้าบอกว่า “ป้าก็ทำเล่นๆ ไว้ให้ลูกหลานใส่นั้นแหละ” ใบหน้าคุณป้ายิ้มแย้มแจ่มใส  ต้อนรับข้าพเจ้าและทีมงานที่ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้แนะนำตัว สอบถามข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ปัญหาและความต้องการของคุณป้า  คุณป้าได้ให้ข้อมูลในทุกด้านผ่านไปด้วยดี เข้าสู่แบบฟอร์มที่ 2 สอบถามความรู้ความเข้าใจและผลกระทบของโรคโควิด-19 คุณป้าตอบแบบสอบถามด้วยความมั่นใจมาก  คุณป้าเล่าว่า “ป้าชอบฟังข่าววิทยุตอนเช้า เขาก็บอกให้ดูแลตัวเองให้ดี ป้าก็ทำตามเขาบอกนั้นแหละ”  คุณป้าดูมีความมั่นใจในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก  อีกทั้งคุณป้ายังมีทัศนคติ และมุมมองที่เป็นบวก  คุณป้าไม่รู้สึกเครียดกับโรค  ไม่วิตกกังวลอะไร  คุณป้าบอกว่า “ผลกระทบมันก็มีบ้างแหละ  แต่อย่าให้มันมาคุมเรา เราก็ทำชีวิตของเราให้มีความสุขเหมือนเดิมได้” ข้าพเจ้าจึงรู้สึกประทับใจในทัศนคติแนวความคิดของป้าเป็นอย่างมาก รู้สึกได้พลังบวกในการดำเนินชีวิตในยุคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากคุณป้าเป็นอย่างมาก

             การเริ่มต้นทำงานในวันแรกประสบความสำเร็จไปด้วยดี ข้าพเจ้ามีความประทับใจแรก คือ คุณป้า ที่มีอัธยาศัยดี มีมุมมองความคิดที่เป็นบวกในยุคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับประสบการณ์ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แนวคิดและมุมมองดีๆ ที่เป็นบวกจากคุณป้ามากมาย ให้ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

                                       

อื่นๆ

เมนู