ธรรมชาติและอาหารในโคกเหล็ก

 ทัตพร ใสสดศรี

ความประทับใจแรกในการทำงานในโคกเหล็ก ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งตัวผมเป็นนักศึกษาที่ได้ทำการเข้าสมัครมาทำงานในโครงการนี้ เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเอง และการพบสิ่งดีๆในชุมชน ที่ตัวผมนั้นอาจจะยังไม่ได้พบเจอ

สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในการทำงานที่โคกเหล็กนั้น ถึงตัวผมจะเป็นคนจากนอกพื้นที่ แต่ผู้คน ชาวบ้านที่นั้น ต่างให้การต้อนรับ พูดคุยด้วยเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับผมเป็นลูกหลาน ทั้งๆที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนผมรู้สึกอุ่นใจในการทำงานมากขึ้น และบรรยากาศของชนบท วิถีชาวบ้าน ความเป็นอยู่ ที่ห่างจากตัวเมืองออกมาทำให้เราได้เห็นสิ่งที่สวยงามรายล้อมตำบล หมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ นั่นคือธรรมชาติ อีกทั้งยังมีอาหารที่อร่อย

โดยรวมแล้วสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด คือความเป็นมิตรของผู้คนในตำบลโคกเหล็ก ที่ทำให้ผมไม่ตื่นกลัวหรือเขินแต่อย่างใดในการที่จะพูดคุย เข้าหาผู้คนที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว ชนบทมีธรรมชาติที่สวยงาม อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา เราจึงต้องช่วยกันพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นชุมชนของเรา หรือไม่ใช่ชุมชนของเรา เราต้องช่วยกันพัฒนา และยกระดับ หมู่บ้าน ตำบล และทำให้ผมได้ศึกษาการทำงานในรูปแบบของการลงพื้นที่

         

อื่นๆ

เมนู