น้องแพะที่โคกเหล็ก

ทัตพร ใสสดศรี

          แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของโคกเหล็กที่พบได้เยอะในตำบล ชาวบ้านเลือกเลี้ยงแพะเพราะมีราคาถูกจับต้องได้ จึงทำให้มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย ต้นทุนที่ไม่สูง สามารถขายได้ตลอดปี มีหลายหลังคาเรือนที่ยังคงเลี้ยงเพื่อเสริมสร้างอาชีพของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นไป

          ผมได้ลงพื้นที่ไปหาสิ่งที่น่าสนใจ ผมสนใจในเรื่องของสัตว์ต่างๆ ได้เจอกับคนที่พาแพะไปหากินหญ้าในพื้นที่ตน และยังมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับแพะของคุณตาโปง สอบถามคุณตาทำไมถึงเลี้ยงแพะครับ ตามีงานแล้วไม่ค่อยว่าง แพะเลยเป็นทางเลือกให้เลี้ยงเพราะให้อาหารแค่ 2 เวลาแล้วไปทำงานในช่วงนั้นได้ ช่วง 9.00 น. ให้รอบเช้า แล้วให้อีกที 15.00 น. คุณตาจึงมีเวลาไปทำสิ่งต่างๆ แพะนั้นจะท้องเป็นเวลา 5 เดือน หลังจากคลอดออกมา จะเลี้ยงจนกว่าจะ 3 เดือน แล้วจึงสามารถขายได้ จากที่ได้ถามคุณตาเลี้ยงแพะเลี้ยงไม่ยาก เราให้อาหารแค่ 2 ครั้งก็พอ แล้วรายได้ตอบแทนก็ยังได้กินได้ใช้อยู่เรื่อย ลูกแพะหลังจาก 3 เดือนจะขายได้ อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ถ้าเป็นแพะตัวเต็มวัยจะได้ราคากิโลกรัมละ 70 บาท อีกทั้งคุณตายังมีแกะอีกด้วย ซึ่งราคาไม่ต่างกันมากแต่คนที่เลือกเลี้ยงกันนั้นเพราะแพะนั้นตัวเล็กกว่า และหาพื้นที่เลี้ยงได้ง่ายกว่า

          จากที่ได้ไปสอบถามคุณตาก็ได้รู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยได้เข้าใจ และได้รู้ว่าการเลี้ยงอะไรแล้วแท้จริงมันได้ง่ายขนาดนั้น และสิ่งที่สำคัญเลยคือ ต้นทุน ที่จะต้องมีเพื่อที่จะเอามาต่อยอดในสิ่งที่ทำ หรือจริงๆแล้วทุกอย่างล้วนต้องมีทุนกันทั้งนั้น เพื่อจะเลี้ยงตัวเอง พัฒนาต่อ และต่อยอกสิ่งที่ทำอยู่

 

 

อื่นๆ

เมนู