วัคซีนโควิดกับคนโคกเหล็ก

ศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ    

                       การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลดการเจ็บป่วย การเข้ารักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต และการแพร่เชื้อ ตลอดจนฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อเพิ่มในอนาคต เพราะเมื่อไม่ป่วยหรือป่วยแต่ไม่มีอาการ การแพร่เชื้อก็จะน้อยลงและในปัจจุบันระยะเวลาการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นานไม่ถึงปี ซึ่งข้อมูลผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนยังพบน้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

                 ทีมทำงาน อว. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. ที่ตำบลโคกเหล็ก หมู่ 7 ได้ลงพื้นที่เดินไปตามหมู่บ้าน ถือป้ายการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึงหน้าประตู จากการสอบถามหลายคนบอกว่า ลงทะเบียนไว้แล้ว บางคนก็ยังไม่ได้ไป ติดธุระ ทางผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ได้จดบันทึกรายชื่อไว้เพื่อจะมาดำเนินการจัดทำบันทึกการลงทะเบียนให้ภายหลังอีกครั้ง ยังมีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวบางคนบอกไม่กล้าลงทะเบียนรับวัคซีนที่รัฐเตรียมจะดำเนินการฉีดให้ โดยบอกว่าร่างกายไม่แข็งแรงสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และนอกจากนี้ยังร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ แจกแมส เจลแอลกอฮอล์ ให้กับบริเวณต่าง ๆ อีกด้วย

ในการร่วมเดินเคาะประตูบ้านในครั้งนี้พบว่าประชาชนภายในชุมชนให้ความสนใจในการรับวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยแต่ละคนได้ตระหนักถึงโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ทุกคนไม่ต้องการให้ตนเองมีความเสี่ยงและต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและรวมไปถึงประโยชน์ส่วนร่วมที่ต้องการจะรับผิดชอบต่อสังคมโดยการฉีดวัคซีน เพื่อในอนาคตจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขต่อไปได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู