ศูนย์กักตัวโควิด ณ โคกเหล็ก

วรากร เที่ยงปา

         จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศไทย ส่งผลให้เกิดคนตกงานค่อนข้างมาก ผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน จนมีอัตรายอดผู้ป่วยสูงถึง 2 หมื่นต่อวัน และมียอดผู้เสียชีวิตหลักร้อยทุกวันนี้จึงต้องมีมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์นี้

ทางโคกเหล็กจึงได้มีสถานที่กักตัวไว้ 3 จุดด้วยกันตั้งกระจายกันอยู่ตามวัดต่างๆในพื้นที่โคกเหล็กเพื่อคอยเฝ้าระวังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเนื่องจากสถานณ์การไม่สู้ดีนักพี่น้องที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดอาจโดนพักงานหรือตกงานจึงทำให้มีคนเดินทางกลับมาบ้านจำนวนไม่น้อยซึ่งอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อได้ ทางตำบลจึงให้นำมากักตัวก่อนเพื่อเฝ้าดูอาการเมื่อครบ 14 วันแล้วจะทำการตรวจหาโควิดอีก 1 รอบ จึงจะสามารถให้ออกจากสถานที่กักตัวได้เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนนั้นเอง โดยจะมีทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คอยดูแลหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ ไม่ว่างจะเป็นอาหารการกินรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอด 14 วันที่กักตัว

โดยทางทีมงานได้ร่วมมีส่วนช่วยเหลือในการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นจำพวก น้ำดื่ม เจลล้างมือ ต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่มากก็น้อยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อาสาสมัครทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ แม้ว่าโควิดจะยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันแต่ทางทีมงาน SC04 ตำบลโคกเหล็กของเรานั้นก็พยายามพัฒนาตำบลต่อไปเท่าที่สามารถทำได้ในตอนนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู