การให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ

ทัตพร ใสสดศรี

          การอบรมเป็นอีกสิ่งที่ทีมทำงานตั้งรอกันมานาน หลังจากสถานการณ์ที่ไม่สู้ดี จากโควิด19ได้มีการจัดอบรมขึ้นกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ เป็นเรื่องที่ได้ทำการสัมภาษณ์  จากสิ่งที่ชาวบ้านนั้นต้องการที่จะอยากให้มี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการจัดการที่ถูกต้อง

          การอบรมที่จัดขึ้นเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น มีเรื่องมาตรฐาน GMP สถานที่ผลิตสินค้า ตัวแพ็คเกจ การที่จะได้รับการรับรองนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร อีกทั้งเรื่องของความสะอาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้ การผ่านการรับรองจากอย. ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องมีและต้องใช้เมื่อต้องการการรับรอง และให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมีวิทยากรที่ได้รับรางวัล และผ่านการรับรองมาให้ความรู้

          สิ่งที่ได้รับจากการอบรมมีค่ามากในการต่อยอด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้น และได้รับการรับรองต่อไป จากการสอบถามผู้ที่เข้าอบรม ผู้อบรมนั้นดีใจที่มีการจัดอบรมนี้ขึ้น เพราะได้เติมส่วนที่ตนเองต้องการ ส่วนที่ตนเองขาดไปในการที่จะต้องผ่านการรับรองต่างๆ

อื่นๆ

เมนู