แนะแนวทางอาหารสู่มาตรฐาน GMP

กีรติกา อะโรคา

          การขายอาหารให้ได้รับความนิยม อาหารจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน GMP ก่อน ซึ่ง GMP คือวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ทางคณะปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าทางตำบลโคกเหล็กมีอาหารขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมแพร่หลายในจังหวัด แต่อาหารยังไม่ได้รับมาตรฐานGMP จึงทำให้ยากต่อการจัดจำหน่ายข้ามจังหวัด หรือทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของผู้ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพอาหาร และผู้ที่สนใจนำความรู้ไปปรับใช้กับอาหารที่ตนขาย ซึ่งผู้ประกอบการด้านอาหารในตำบลโคกเหล็กให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก คณะทำงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งวิทยากรเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐาน GMP ทางกลุ่มผู้อบรมและวิทยาการได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนาน ทำให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละฝ่ายได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่

ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP จำเป็นต้องมีโรงงานที่สะอาด ขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งกลุ่มอาหารของชาวตำบลโคกเหล็กยังขาดในส่วนนี้อยู่และกำลังสนใจที่จะพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจัง ทางคณะทีมงานของเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนและแนะนำการพัฒนาคุณภาพอาหารให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

อื่นๆ

เมนู