ชุมชนโคกเหล็กร่วมป้องกันให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด19

                                                                                                                               น้ำฝน กุมรัมย์

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยที่ยังคงน่าตึงเครียดอยู่ เพราะยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทุก ๆ วัน เพื่อที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้นได้เร็วที่สุด เราควรที่จะเริ่มต้นจากตัวของเราก่อน การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมและลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้

โครงการU2Tของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะของประขาชนในชุมชนอย่าง     บูรนาการ โดยมีประชาชนในตำบลโคกเหล็กเข้าร่วมอบรม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรื่องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19 คือการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะได้สัมผัสเชื้อหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการจับมือ เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกัน ควรอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัส ซึ่งทำให้ทรัพยากรเพียงพอต่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุดกายห่างแต่ใจไม่ห่างกัน ในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ นอกจากทุกคนในบ้านต้องร่วมมือป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวให้พ้นจากโควิด19 แล้ว ต้องไม่ละเลยที่จะส่งต่อความห่วงใยซึ่งกันและกัน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ตัวจะเว้นระยะห่างก็ตาม

มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเองรวมไปถึงครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมโควิด19 จะไม่แพร่ระบาดถ้าทุกคนรู้จักที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันรักษามาตรการจนกว่าโควิด19 จะหมดไป และเราจะได้โลกใบเดิมที่สวยงามกลับคืนมาอีกครั้งในเร็ววัน

อื่นๆ

เมนู