โฏนตา สารทเขมร

                                                                                                                                                      พสิษฐ์ กุสิรัมย์

            โฏนตา หรือ วันสารทเขมร เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายายเป็นการบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

ประเพณีแสนโฏนตา ตรงกับเดือนสิบของทุกปี เป็นการเซ่นไหว้บูชา ปู่ ย่าตายาย ที่ล่วงลับ เพื่อแสดงถึงความกตัญอยู่ต่อผู้มีพระคุณ ลูกหลานเชื่อว่าการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนั้น จะทำให้ลูกหลานมีความเป็นอยู่ที่ดี ของที่ใช้สำหรับไหว้จะเป็นอาหารคาว หวาน ข้าวต้มมัดผลไม้ต่างๆ ที่ขาดไม่ได้คือขนมกระยาสารท มีการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ลูกหลานหรือญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันเตรียมนำอาหารต่างๆมาไว้ เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ที่บ้านของบรรพบุรุษสำหรับการไหว้ในพิธี จะเป็นการเรียกชื่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือดวงวิญญาณ ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล และบอกกล่าวขอขมาบรรพบุรุษ เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วลูกหลานญาติพี่น้องจะนำอาหารเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มารับประทานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัว ญาติมิตร

ประเพณีโฏนตา เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ชาวไทยเชื้อสายเขมรจะต้องปฎิบัติตามที่บรรพบุรุษได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ

อื่นๆ

เมนู