กลับมามีค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

ทัตพร ใสสดศรี

            ทุกสิ่งอย่างล้วนมีค่าในตัวเองทั้งสิ้น ต่อให้เป็นสิ่งที่เราทิ้งออกไป จากการอบรมที่ได้อบรมนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างชัดเจน ในการสร้างงานอดิเรก หรือการเสริมรายได้ ในการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่า เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

            การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นมาให้เราได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆ กลับมารักสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมรายได้ให้กับตัวเอง นั่นคือการคัดแยกขยะที่มีผลต่อตนเองในชีวิตประจำวัน การคัดแยกอย่างไรให้ถูกหลัก ปลอดภัยต่อผู้ที่ทำงานเก็บขยะให้กับเรา อีกทั้งการทิ้งขยะยังทำให้มีรายได้ โดยการแยกขยะที่สามารถขายได้ออกมา เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง กระดาษ ขวดแก้ว ถึงรายได้จะไม่เยอะ แต่สามารถเก็บสะสมให้เยอะขึ้น เป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ที่ทำเป็นงานอดิเรกได้ และยังเป็นการช่วยในการขยะแยกขยะให้ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ต่างกับการที่ซื้อมาแล้วเราทิ้งไปเฉยๆอีกทั้งยังสามารถ นำสิ่งที่จะทิ้งเอามานำไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้อีก กระถางต้นไม้ การตกแต่งด้วยขยะ

            การสร้างรายได้จากขยะอาจจะเล็กน้อย ผลลัพธ์อาจจะไม่ทันตา แต่การช่วยคัดแยกขยะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเอง อีกทั้งยังสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อีกด้วย เพียงเราคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ถูกประเภท เพียงเท่านี้สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น ถ้าเราช่วยกันดูแล

อื่นๆ

เมนู