ขยะนั้นมีมูลค่า หากเราจัดการถูกวิธี

วรากร เที่ยงปา

 

ในช่วงที่ผ่านมานั้นทางทีมงาน SC-04 ของเราที่ได้รับผิดชอบตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการจัดอบรม การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทางของขยะภายในครัวเรือน โดยใช้หลัก 3R หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆอีกแบบก็คือหลัก 3ช ก็คือ 1.ใช้น้อยลดการใช้ที่ไม่จำเป็นเช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2.ใช้ซ้ำคือการใช้ให้คุ้มประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างใช้ถุงใบเดียวก็ให้ใช้จนมันไม่สามารถใช้ต่อได้ 3.นำกลับมาใช้ใหม่คือการนำขยะไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นซึ่งในชุมชนก็มีสินค้าจากการ รีไซเคิลอยู่ด้วยเช่นพวกกุญแจ ตะกร้าที่ทำมาจากกล่องต่างๆซึ่งสร้างมารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ และนอกจากหลัก3ช. แล้วยังได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการแยกขยะ ณ ต้นทางตั้งแต่แหล่งกำเนิดง่ายๆก็คือที่บ้านของเรานั้นเอง นอกจากจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย เช่น การแยกของที่นำไปรีไซเคิลได้ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง ฯลฯ และยังลดมลภาวะจากการจัดการกับขยะมีพิษที่อาจปนไปกับขยะธรรมดาได้อีกด้วย

ในการอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตในครั้งนี้นั้นทางทีมงาน SC-04 นั้นได้พยายามมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้ได้เข้าใจว่าการจัดการกับขยะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวและอาจเป็นอีกรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆให้กับชุมชนในตำบลโคกเหล็กได้

 

 

อื่นๆ

เมนู