บัญชีครัวเรือน เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม (Home Accounting)

จริดา จริตรัมย์

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ทางคณะดำเนินงานได้ เก็บรวบรวมข้อมูลลงในแบบฟอร์ม SROI   จากการที่ได้รับมอบหมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ติดตามการคัดแยกขยะ และจัดการอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ติดตามการขายไส้กรอก ติดตามการคัดแยกขยะต่อ เก็บและรวบรวมข้อมูลลงในระบบ CDB ในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องหัวข้อการทำบัญชีครัวเรือน ( Home Accounting ) เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ถูกมองข้าม การทำบัญชีครัวเรือนนั้นจะช่วยให้เราทราบรายรับ รายจ่าย ในแต่ละวันของครอบครัวว่าครอบครัวเรานั้นใช้จ่ายสิ่งใดมาก สิ่งใดน้อยจำเป็นหรือไม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และมาปรับใช้ ซึ่งจะช่วยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดความมีวินัยในการใช้เงิน และยังช่วยเพิ่มเงินเก็บของเราให้มากขึ้น เพราะเราได้รู้ว่าสิ่งใดที่เราใช้จ่ายแล้วเกิดประโยชน์ และไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราต่อไป

จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ติดตามการคัดแยกขยะได้เห็นชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการเห็นคุณค่าของขยะ และในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนั้น ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในการบันทึกรายรับ รายจ่าย ซึ่งจะช่วยให้ทราบจำนวนเงินที่เราใช้ในแต่ละวันและยังสามารถช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในครั้งนี้ทางคณะดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ทางเราแนะนำให้นั้นจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านไม่มากก็น้อยต่อไป

อื่นๆ

เมนู