อิ่มอกอิ่มใจ…ทั้งคนให้และคนรับ

กีรติกา อะโรคา

           ประเพณีทอดกฐินนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วัดบ้านโคกเหล็กได้มีการจัดงานทอดกฐินขึ้น โดยทางทีมคณะปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้ด้วย การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมในลักษณะของการแจกอาหารแบบโรงทาน ทางคณะทีมงานของเราได้มีการประชุมและลงมติในการแจกเป็นอาหารแห้ง เช่นขนม น้ำส้ม และยังมีการแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานกฐินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวันงานมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่มากเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ทางคณะทีมงานได้มีการตั้งโต๊ะแจกของกันตั้งแต่เช้าให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมงาน เป็นการแบ่งปันอาหารที่อิ่มท้องคนรับและอิ่มใจคนให้อย่างที่สุด เพราะชาวบ้านทุกคนที่ได้รับต่างกล่าวขอบคุณทางคณะทีมงานที่ได้จัดทำโรงทานในครั้งนี้กันทุกคน เป็นอันอิ่มอกอิ่มใจทั้งคนให้และคนรับ

ทางคณะทีมงานทุกคนต่างเป็นลูกหลานของชาวตำบลโคกเหล็ก การที่ได้ทำโรงทานในงานกฐินครั้งนี้นอกจากจะทำให้ชาวบ้านอิ่มท้องแล้ว ยังทำให้เราลูกหลานรู้สึกอิ่มใจไปด้วย ด้วยการร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ทางคณะทีมงานจึงขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยนะคะ

อื่นๆ

เมนู