ปลานิลจิตรลดาของคุณลุงวิลัย

                                                                                                                     น้ำฝน กุมรัมย์

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่จัดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะระบบน้ำในการเกษตร ที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว  และบางพื้นที่ยังเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดที่เจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย เช่น เกษตรกรตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เกือบทั้งตำบลประกอบอาชีพปลูกข้าว เป็นอาชีพหลัก นอกเหนือจากนั้นเป็นการปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์

คุณลุงวิลัย หนองขุนสาร เจ้าของที่ดินแปลงนี้ กล่าวว่า ตอนนี้มีปลาจิตรลดา อยู่ประมาณ7000พันตัวในสระแปลงนี้ รวมไปถึงได้มีการปลูกข้าวไรเบอร์รี่อีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงปลาจิตลดาคือ พันธุ์ปลา ซึ่งให้ความสำคัญที่การกินอาหารของลูกปลา ควรเลือกลูกปลาที่กินเก่ง เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ส่วนอัตราการรอดของลูกปลานั้น เห็นว่าผู้เลี้ยงสามารถเลือกที่จะเลี้ยงโดยให้อัตราการรอดของลูกปลาสูงได้เอง ความโดดเด่นของเกษตรกรท่านนี้คือ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาลดต้นทุน อีกทั้งปลานิลที่เลี้ยงเป็นปลาไซส์ใหญ่ ราคาต่อกิโลกรัมสูง และไม่มีกลิ่นโคลนเหมือนเช่นปลานิลแหล่งอื่น ทำให้ความต้องการในตลาดมีมากในแต่ละรอบการเลี้ยงปลานิลที่สามารถจับขายได้ อยู่ที่ 8-10 เดือน ซึ่งราคาปลานิลจะถูกมากระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ดังนั้น หากครบรอบการเลี้ยงระหว่าง 4 เดือนนี้ และไม่อยากได้ราคาถูก เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลานิลต่อไปได้อีกนานที่สุดถึง 14 เดือน เพื่อรอราคาปลานิลขึ้น ถ้าจะมองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุน คุณลุงวิลัยอยากบอกว่าคิดผิด เพราะปลานิลที่นี่หากไม่ให้อาหารก็สามารถอยู่ได้ เพราะปลานิลจะกินอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ แพลงตอน แทน” คุณลุงวิลัยยังบอกอีกว่า อาชีพเกษตรถ้ามีแหล่งน้ำ อย่างการเลี้ยงปลานี่สำหรับผมว่าดีนะ เพราะผมเองทำเกษตรด้านอื่นๆ มาก็เยอะ แต่เห็นว่าเลี้ยงปลานิลนี่แหละผลตอบแทนใช้ได้เลย อีกอย่างคนจะทำเกษตรนี่อยากให้อดทน มันต้องทนรอได้ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ประสบผลสำเร็จเอง

จากความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพของคุณลุงวิลัย หนองขุนสาร ทำให้เกิดแนวคิดและมองเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ ถึงแม้มีความล้มเหลวเกิดขึ้น หากใจยังคิดสู้ ไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรค คำว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินสองมือมนุษย์อย่างเราๆ แน่นอน

       

       

อื่นๆ

เมนู