วัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวผลิตผล

สนธยา  จะรอดรัมย์

          เดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรชาวเทศบาลตำบลโคกเหล็ก นั่นคือ “ข้าว” ทำให้ผู้เขียนย้อนเวลาไปนึกถึง 10 ปีที่ผ่านมา ในสมัยนั้นพวกเราต่างร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งกันและกัน พอถึงเวลานวดข้าว แทบจะทุกคนต่างพากันมาช่วยโยนข้าวที่มัดเตรียมไว้เป็นกองขึ้นไปบนรถนวดข้าวและหลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย สำคัญไปกว่านั้นอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจกันถ้วนหน้า

          พอมาในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมโลกาภิวัตน์ หมายความว่า แต่ก่อนเคยเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวที่มีความหลากหลายของขั้นตอน ในขณะที่ปัจจุบันใช้รถนวดข้าวที่นำเครื่องจักรทางเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ขั้นตอนลดลง การทำงานสำเร็จภายในขั้นตอนเดียว แต่ทว่าทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ข้อดีของการนำเครื่องจักรนวดข้าวนั้น ก็คือ รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และยังมีข้อเสียที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนลดจางลงไปด้วย

         อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องดำเนินการไปต่อ การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็เช่นกันถึงแม้ว่าโรคโควิด 2019 สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้น ผู้คนติดเชื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่พวกเราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ต้องดูแลตัวเองเหมือนเคยทำที่ผ่านมา อีกอย่าง ถึงแม้ว่าราคาข้าวเปลือกในปีนี้จะถูกมากๆ ก็ตาม แต่ประชาชนคนเทศบาลตำบลโคกเหล็กนั้นก็จะสู้ต่อไปและไม่ยอมย่อท้อต่อเรื่องแค่นี้แน่นอน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู