ฤดูข้าวสีเหลืองทอง

สุนิสา  จะริตรัมย์

                ข้าวนาปี หรือข้าวนาน้ำฝน คือ ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและเก็บเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินกุมภาพันธ์  ชาวนามีรายได้หลักที่จะได้เป็นกอบเป็นกำ คือ ‘ฤดูเกี่ยวข้าว’ เงินก้อนนี้จะถูกนำไปชำระค่าปุ๋ย ดอกเบี้ยเงินกู้ หักต้นทุน และส่วนที่เหลือถึงจะเป็นกำไรที่เก็บไว้ดูแลครอบครัว ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหาเลี้ยงปากท้องของครอบครัว

ในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว คือประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งเดือนธันวาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาทุกคนมีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนาสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาทำการเก็บเกี่ยว โดยส่วนมากนั้นชาวนาจะตากข้าวเพื่อให้ไม่มีเกิดความชื้นแล้วจึงนำเอาไปขายหรือเก็บไว้ในยุ้งข้าวเป็นผลผลิตเอาไว้กินเอง ซึ่งช่วงที่เกี่ยวข้าวนี้เป็นช่วงเวลาที่ครึกครื้นมาก คือการที่ได้เห็นผลผลิตของตนเอง ที่ทำมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม เริ่มตั้งแต่การไถกลบตอซังข้าว  การหว่านเมล็ดข้าว การที่ต้องพึ่งฝนฟ้าอากาศ ฝนตกน้ำพอดีหรืออาจท่วมข้าวก็ต้องเปิดคันนาระบายน้ำออกเพื่อให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่ล้มจนเกินไป หรืออาจจะเกิดการน้ำแล้งที่ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการปลูกข้าวหรือภาคการเกษตร ผ่านมา 4 เดือน ข้าวที่ชาวนาต่างรอคอยก็ได้เวลาเก็บเกี่ยว ชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวในทั้งกลางวันไปจนถึงค่ำ ซึ่งเป็นคืนเดือนสว่างเป็นส่วนมากบรรยากาศที่ลมกำลังดี ท้องฟ้ามีประกายสวยงามอีกด้วย ซึ่งช่วงนี้หนูนาจะเยอะมากทั้งเด็กน้อยไปจนถึงผู้ใหญ่ก็ต่างวิ่งไล่จับหนูเพื่อทำเมนูต่างๆ มีทั้งหนูนาย่าง หนูนาอบสมุนไพร เป็นต้น ความสุขในฤดูเก็บเกี่ยวที่ชาวนาต่างก็มีความสุขที่ได้เห็นผลผลิตที่ดีแม้ต้นทุนจะสูงมากเช่นกันก็ตาม

ชาวนาในประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย อาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย การทำนาเป็นอาชีพดิฉันเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่สืบทอดการทำนาปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่น มีความภูมิใจที่ได้ปลูกข้าวให้คนไทยได้บริโภค

อื่นๆ

เมนู