“ศูนย์รวมศรัทธา วัดบ้านโคกเหล็ก”

นางสาวสุภาริณี เอกนอก

          ศาสนาพุทธนั้นดำรงอยู่มานับหลายพันปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในปัจจุบันศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนั้นเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งเราเรียกกันว่า “วัด” ศาสนสถานที่ใช้ในการเผยแพร่ศาสนา และใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีศาสนสถานสำคัญอยู่เช่นเดียวกัน

“วัดบ้านโคกเหล็ก” ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเพียงไม่ถึง 30 นาที ดิฉันเดินทางมาโดยรถส่วนตัวผ่านทางถนนหมายเลข 219 สายบุรีรัมย์ – สตึก กิจกรรมหลักในการเดินทางวันนี้คือการเข้าร่วมอบรบบัญชีครัวเรือนที่ศาลาวัดบ้านโคกเหล็กที่จัดขึ้นโดยคณะทำงาน U2T ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช และดิฉันได้ทราบเพิ่มเติมว่านอกจากวัดบ้านโคกเหล็กจะเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้วยังสามารถขออนุญาตใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านได้อีกด้วย ก่อนเข้าร่วมอบรมดิฉันได้เดินเยี่ยมชมวัดบ้านโคกเหล็กที่มีการบูรณะก่อสร้างอย่างประณีต สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางชนบท ทำให้รู้สึกจิตใจสดชื่น อยากให้หลายคนได้รู้จัก เข้ามาทำบุญ รวมไปถึงการเข้ามาเยี่ยมชม

นอกจากเป็นชุมชนที่มีแหล่งธรรมชาติสวยงาม ของฝากขึ้นชื่อ บรรยากาศสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช ยังมีสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนอย่างดิฉันอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองเข้ามาสัมผัสความสงบ สวยงาม นั่นคือวัดบ้านโคกเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู