มีบัญชีก็ดีนะ

ทัตพร ใสสดศรี

                เรื่อง “เงิน” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ ทั้งใช้ซื้อของกิน ของใช้ ต่างๆนาๆ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับเงินทั้งนั้น ทำให้ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมขึ้นเกี่ยวกับการเงินขึ้นมาเป็นโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ ให้ชาวบ้านได้ทำความเข้าใจ และเพิ่มความรู้ในด้านการเงินมายิ่งขึ้น

               การจัดอบรมในครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ในการจัดทำบัญชีมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้ว่าในหนึ่งวันเราใช้เงินไปเท่าไร รายรับรายจ่ายเข้ามาเท่าไร ควรจัดการไปในทิศทางใด ในเมื่อเราจ่ายออกไป เราก็ต้องมีรับกลับมาด้วย อีกทั้งยังได้รู้เงินเหลือ เอาไว้เก็บออม อาจจะฟังดูยุ่งยากแต่การทำบัญชีช่วยให้เราจัดการกับเรื่องเงินง่ายขึ้น

              สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งคือ ความมีวินัยในตนเอง การจัดทำบัญชีไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหาก ทำจริงๆแล้วจะเป็นผลดี ยิ่งๆขึ้นไปอีก การอบรมที่จัดได้ประโยชน์ทั้งทีมงาน และชาวบ้าน เพียงมีวินัย และการจัดการที่ดีการเงินก็จะลื่นไหล

         

 

อื่นๆ

เมนู