ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ที่โคกเหล็ก

จริดา จริตรัมย์

        โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ทางคณะดำเนินงานได้ เก็บรวบรวมข้อมูลลงในแบบ  cbd และจัดการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องหัวข้อการทำบัญชีครัวเรือน ( Home Accounting )

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมนั้น ทางคณะดำเนินงานได้จัดทำโครงการ 1. การออกบูธและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำบลโคกเหล็ก  ได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักออแกนิค ข้าวหอมมะลิ น้ำสมุนไพร ขนมไทย ผ้าไหม การแสดงกันตรึม ไปจัดแสดงและไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้ ที่ถนนคนเดินเซราะกราว 2. กิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ทางเราได้จัดทำกระถางที่ปลูกผักให้กับชาวบ้านในตำบลโคกเหล็ก ซึ่งทางเรามีกระถางปลูกกับพันธุ์ผักให้กับชาวบ้าน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีผักเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และถ้าเหลือสามารถนำไปขาย เป็นรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองไปในตัว 3.กิจกรรมการทําเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์และการทำสบู่เหลว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ปฏิบัติงาน ในการออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำบลโคกเหล็ก การจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการทําเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์และการทำสบู่เหลว ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้ จะช่วยแก้ปัญหาของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้หรือการป้องกันโรคโควิด 19 และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบ้านจะสามารถนำความรู้ที่เราอบรมให้ตลอดทั้งโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู