ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโคกเหล็กที่ถนนคนเดิน

                             กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเพื่อพัฒนาสินค้าสร้างรายได้เสริมและผลิตภัณฑ์นั้นๆต่างมีวัตถุดิบหลักจากชุมชน เช่น น้ำสมุนไพร เสื่อกก และตระกร้าสานเป็นต้น การจัดจำหน่ายสินค้านอกจากซื้อขายในชุมชนและการขายออนไลน์แล้ว การแสดงสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้บุคคลภายนอกได้รู้จักสินค้า ดังนั้นถนนคนเดินเซราะกราวจึงเป็นแหล่งเป้าหมายของการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้

ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท ถือเป็นตลาดวันหยุดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจัดหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้การจัดการดำเนินการโดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00-21.30 น. มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายสนใจเดินเยี่ยมชมถนนคนเดินแห่งนี้ ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานได้มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโคกเหล็กจัดแสดงและจจัดจำหน่าย ณ สถานที่ดังกล่าว อันได้แก่ ผ้าไหม ตะกร้าสาน ไส้กรอกตาเปียง รสชีส ไส้กรอกหมูล้วน ไส้กรอกวุ้นเส้น ไส้กรอกเปรี้ยว เสื่อกก ผักปลอดสารพิษ ผักชี คื่นช่าย ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม พวงกุญแจ เสื่อกก ขนมไทย ขนมชั้น ขนมฟักทอง ขนมกล้วย ขนมถ้วย รวมถึงมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลโคกเหล็ก มีผู้คนให้ความสนใจมากมายจากการจัดแสดงครั้งนี้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตำบลโคกเหล็กก็เป็นที่น่าสนใจแก่คนทั่วไป อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนยังมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเป็นที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค

การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้า และการขยายฐานลูกค้ารายใหม่จากการจัดแสดงสินค้าที่ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกระแสในแง่บวกต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโคกเหล็ก ซึ่งมีส่วนอย่างมากกับการต่อยอดสินค้าในอนาคต อย่างไรก็ตามการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้สะท้อนความน่าสนใจต่อสินค้าและภาคชุมชนเองก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย ไส้กรอก เสื่อกก น้ำสมุนไพรและผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู