เราทำ…เรากิน…ผืชผักสวนครัว

กีรติกา อะโรคา

      ตำบลโคกเหล็กถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ ลำธาร แม่น้ำ และชาวบ้านยังเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ พืชผักสวนครัว หรือแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นที่นิยมไม่น้อย

ทางคณะทีมงานได้ลงสำรวจต้นไม้ในหมู่บ้าน ตามอาคารบ้านเรือน พบว่าทุกบ้านมีการปลูกต้นไม้ประดับตกแต่ง หรือบางต้นก็เพื่อไว้กินผล ซึ่งพืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่กินผล จะมีบางบ้านที่ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง และหากเหลือก็สามารถนำมาขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย จากที่ทางคณะได้สำรวจพืชในท้องถิ่นดังกล่าว จึงทำให้ทางคณะทีมงานมีความคิดที่จะสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวให้กับชาวตำบลโคกเหล็ก โดยการนำร่องของ 2 หมู่บ้าน ทางคณะทีมงานจึงได้มีการจัดทำกระถางปลูกผักสวนครัวและร่วมกันปลูกผักสวนครัวกับชาวตำบลโคกเหล็ก ด้วยหวังว่าจะเป็นการเสริมสร้างการประหยัดอดออมและยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย

   ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเกินขึ้นในทั่วโลก และสภาวะการขาดแคลนอาหารก็กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ การปลูกต้นไม้จึงสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง และการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านก็ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู