ตำบลโคกเหล็กของเราน่าอยู่

ณิชาภัทร  เจริญรัมย์

            ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสดท้ายของการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลโคกเหล็ก มีทั้งหมด 11หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ 15,516 ไร่ มีประชากร 6,545 คน จะพบว่ามีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันมีการทำเกษตรปลูกข้าว ปลูกอ้อย ทำสวน เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ และแต่ละหมู่บ้านจะมีเอกลักษณ์ความเด่นที่ต่างกัน บ้านโคกอรุณมีมณฑปพระครูปราโมทย์ธรรมากร(หลวงปู่เหมา)  บ้านหนองหว้า มีขนมไทย น้ำสมุนไพร บ้านกระสังพัฒนา มีบ้านเรือนไทย โค-กระบือ บ้านถนน มีโบสถ์วัดบ้านถนนกระสัง วิหารพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ  บ้านโคกเหล็ก มีแหล่งน้ำชลประทาน ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ บ้านกระสังสามัคคี มี The MC homestay ผ้าไหมพื้นเมือง บ้านโคกขมิ้นพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สำนักสงฆ์โคกขมิ้นวิมลมังคลาราม บ้านโคกขี้ตุ่น มีไส้กรอกตาเปียง บ้านตาเมิน มีผ้าไหมซิ่นตีนแดง ผ้าไหมหางกระรอกคู่ หนองตาเตย  บ้านถนนประชาอาสา มีผักไฮโดรโปนิกส์ ก้อนเห็ดนางฟ้า

ทางU2T ของตำบลโคกเหล็กได้มีการไปออกบูธ ณ ถนนคนเดินเซราะกราวโดยมีการนำเสนอสถานที่  ของดีของตำบลและได้มีการนำเสนอตัวสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกเหล็กได้รับความสนใจจากผู้มาเดินชมเป็นจำนวนที่น่าพึงพอใจเกินความคาดหมาย ทั้งนี้กิจกรรมจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานU2Tของตำบลช่วยกัน

<<วิดีโอประจำเดือนธันวาคม>>

อื่นๆ

เมนู