ฟางข้าว

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

        ฟางข้าวเป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว และนำเมล็ดข้าวออกเป็นวัสดุเหลือใช้ มีฟางข้าวที่เกี่ยวกับมือและแบบรถเกี่ยวหรือนวด

        ปัจจุบันการทำนานั้นมีผลผลิตจากข้าวเปลือกและฟางข้าวที่เป็นส่วนประกอบเพราะฟางข้าวมีความสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน นำมาเป็นอาหารหยาบแทนหญ้า หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจะอัดฟางข้าวไว้สำหรับเลี้ยง โค กระบือ ในช่วงฤดูที่ชาวบ้านทำนานั้นไม่มีที่ปล่อยสัตว์เลี้ยง ชาวบ้านจะนำฟางมาให้กินแทนหญ้า

         ฟางข้าวเหล่านี้ ถือเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรจากนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้าน และใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญเป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ใช้ทำปุ๋ยหมักและทำเป็นวัสดุปกคลุมดินให้มีความชุ่มชื้น

อื่นๆ

เมนู