สนธยา จะรอดรัมย์

สี่เดือนที่ผ่านมาก ตั้งแต่เดือนสิงหาคมมาจนถึงเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งบางอย่าง บางพื้นที่ บางหมู่บ้าน ผู้เขียนยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำ แต่พอได้ร่วมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้และรู้จักพื้นที่แห่งนี้มากกว่าเดิม และพื้นที่ไหนควรนำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

หมู่ 1 บ้านโคกอรุณ จุดเด่น คือ มณฑปพระครูปราโมทย์ธรรมากร (หลวงปู่เหม่า) วัดบ้านโคกเหล็ก โบสถ์วัดบ้านโคกเหล็ก และโคกหนองนาโมเดลนางประยูร หนองขุ่นสาร

หมู่ 2 บ้านหนองหว้า จุดเด่น คือ กันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้ และหมู่บ้านนวัตวิถี

หมู่ 3 บ้านกระสังพัฒนา จุดเด่น คือ บ้านเรือนไทย บัวหลวง และศาลดอนปู่ตาอิน

หมู่ 4 บ้านถนน จุดเด่น คือ โบสถ์วัดบ้านถนนกระสัง และวิหารพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ วัดบ้านถนนกระสัง

หมู่ 5 บ้านโคกเหล็ก จุดเด่น คือ ชลประทานหรือหนองโคกเหล็ก ข้าวนาแปลงใหญ่ และอาหารพื้นบ้าน

หมู่ 6 บ้านหว้า จุดเด่น คือ วัดประชาศรัทธาธรรมหนองหว้ามะขามป้อม

หมู่ 7 บ้านกระสังสามัคคี จุดเด่น คือ The MC homestay ผ้าไหมพื้นเมือง และบ้านต้นไม้

หมู่ 8 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา จุดเด่น คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสำนักสงฆ์โคกขมิ้นวิมลมังคลาราม

หมู่ 9 บ้านโคกขี้ตุ่น จุดเด่น คือ ไส้กรอกตาเปียง

หมู่ 10 บ้านตาเมิน จุดเด่น คือ ผ้าไทยไหมแท้ หนองตาเตย พืชผักสวนครัวริมขอบหนองตาเตย และกระถางยางรียูสผักสวนครัว

หมู่ 11 บ้านถนนประชาอาสา จุดเด่น คือ ผักไฮโดรโปนิกส์ ก้อนเชื้อเห็ด ตะกร้าแฮนด์เมด และเสื่อกก

และนี่คือจุดเด่นหรือของดีของแต่ละหมู่บ้านของเทศบาลตำบลโคกเหล็กที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และรับรู้วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลตำบลโคกเหล็กมากกว่าเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู