“ตำบลโคกเหล็กมีมากกว่าสินค้าชั้นหนึ่ง”

นางสาวสุภาริณี เอกนอก

          แต่ละตำบลในพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออยู่ในทุกตำบล แทบทุกพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายอย่างแพร่หลาย นอกจากสินค้าจะเป็นสิ่งที่ชูให้ตำบลมีความโดดเด่นแล้ว เอกลักษณ์ของสินค้ายังบ่งบอกวิถีชีวิตของคนในชุมชนเช่นเดียวกัน โดยสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

          โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารในด้านต่างๆ ของตำบลโคกเหล็ก มีการลงพื้นที่เพื่อจัดตั้งบูธกิจกรรมรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลโคกเหล็ก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อที่ตลาดถนนคนเดิน เซาะกราว วอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งคณะทำงานโครงการ U2T ก็ได้มีการจัดตั้งบูธจำหน่ายสินค้าประจำตำบลโคกเหล็กอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมลายยกขิด ผ้าพันคอไหมพรม เครื่องจักรสาน เช่น เสื่อ ตะกร้าทำมือ ในด้านอาหารก็มีที่ขึ้นชื่ออยู่มาก อาทิเช่น ไส้กรอกตาเปียง ขนมกล้วย ขนมชั้น ขนมฟักทอง น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม รวมไปถึงผักปลอดสารพิษที่มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย อาหารต่างๆ ก็ใช้วัตถุดิบที่มีในห้องถิ่นในการทำแทบทั้งสิ้น ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโคกเหล็กที่เรียบง่าย สินค้าและอาหารจึงถูกทำขึ้นมาอย่างเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามและรสชาติชั้นเลิศ

          สุดท้ายนี้ตำบลโคกเหล็กถือได้ว่าเป็นอีกตำบลที่ให้ความหลากหลายในเรื่องวัฒนธรรม อาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ วิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายถูกสื่อสารออกมาผ่านสินค้าและอาหาร จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสหากมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์

    

 

 

อื่นๆ

เมนู