จวบจนสุดท้าย

ทัตพร ใสสดศรี

          จากที่ได้ทำงานและเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จาก 11 เดือนที่ผ่านมา การทำงานกับชาวบ้านในชุมชนและทีมงาน ได้สร้างความประทับใจให้กับผมอย่างมากมาย การทำงานด้วยใจจะทำให้เรามีความสุขเสมอ

          ตลอด 11 เดือนที่ผ่านมา คนในชุมชนต่างให้ความสำคัญกับทีมงาน และการอบรมต่างๆที่ทางทีมงานได้จัดหามาให้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ตัวผมเองรู้สึกดีมากๆ ที่ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะต่างๆนาๆ จากผู้คนในชุมชน เราทำเพื่อคนในชุมชน เพื่อให้ได้ต่อยอดสิ่งที่อบรมให้ ทางชาวบ้านเองต่าง ต่อยอดจากสิ่งที่ให้ไปได้อย่างดีเยี่ยม 

          ทั้งนี้ ขอขอบคุณทาง U2T ที่มีโครงการให้ ทำให้ตัวผมได้ฝึกประสบการทำงานกับคนหมู่มาก และคนในช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความรู้ มีความเข้าใจ เพียงนี้ยังไม่พอ แต่ยังคงต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนในชุมชน หรือแม้กระทั่งผู้คนที่เราได้ร่วมงานด้วย

 

อื่นๆ

เมนู