กระถางปลูกผักสวนครัว

วรรณิพา  จริตรัมย์

          การปลูกผักสวนครัว เป็นการปลูกผักไว้ในบริเวณบ้าน ในกระถางหรือที่ว่าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัว ทำให้ผู้ปลูกได้รับประทานผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญทำให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผักเพื่อเกิดสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในวันนี้พวกเราชาว U2T ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการปลูกผักไว้ทานเอง แม้พื้นที่ในบ้านจะคับแคบ แต่ว่ามีวิธีที่ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการปลูก คือการปลูกในกระถางยางรถยนต์ ซึ่งยางรถยนต์นี้เป็นการนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นกระถางที่สามารถปลูกผักสวนครัวได้อย่างง่ายๆ ถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบก็สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นกัน และที่สำคัญการปลูกผักสวนครัวเอาไว้ในกระถางแบบนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดเงินค่าอาหาร ไม่ต้องเสียเงินซื้อให้สิ้นเปลือง ได้รับประทานผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือนอีกด้วย

การปลูกผักไว้กินเองทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้น เพราะต้นไม้สร้างพลังงานดีๆ ให้แก่พื้นที่รอบข้าง ทั้งยังมอบความอุดมสมบูรณ์และเชื่อมโยงเรากับความมีชีวิตชีวา ดังนั้นการปลูกผักไว้กินเองนอกจากจะให้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนั่นเอง

<<วิดีโอประจำเดือนธันวาคม>>

อื่นๆ

เมนู