ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น

วรากร เที่ยงปา

     จากทุกโครงการที่มีมาใน ๑๑ เดือนนี้ ทั้งหมดถูกต่อยอดและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และรู้หลัก รู้วิธีการของ GMP หรือต่างๆที่ทางทีมงานนั้นจัดหามาให้จนมาถึงการจัดบูธของดีทั้งหมดของ ๑๑ หมู่บ้าน ที่ถนนคนเดินเซราะกราว

     สิ่งที่นำมานั้นเป็นการนำสินค้ามาโปรโมท และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ว่าในหมู่บ้านนั้นมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง หรือมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ขนมไทย ไส้กรอก ผัก พวงกุญแจ เสื่อกก ข้าวหอมมะลิ ตะกร้า น้ำสมุนไพร และยังมีกันตรึมของตำบล ที่มีมานาน และสืบทอดกันมา ได้นำมาถ่ายทอดออกไปให้ผู้คนที่มาเดินได้ร่วมชมการแสดง

     การได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก และทำให้คนทุกคนเข้าถึงได้ ได้รู้ ได้เห็น ว่าวัฒนธรรมนั้น แต่ละตำบลก็ยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ตาม

 

อื่นๆ

เมนู