ปลูกผักด้วยกันนะ

ชญานี  ดาดผารัมย์

                   ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง การปลูกพืชผักสวนครัวนั้น  มีความสำคัญในระดับหนึ่ง เพราะสามารถนำมาใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ นำไปจำหน่ายได้

ทีมงานของเราจึงเล็งเห็นว่าชาวตำบลโคกเหล็กของเราส่วนมากจะเน้นการปลูกผักเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่คนในครอบครัว   แต่บางบ้านก็ปลูกได้น้อยเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด หรือบางบ้านก็ไม่สามารถปลูกได้เลย เนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในการปลูก ทางทีมงานของเราจึงได้จัดกิจกรรมการแจกกระถางขึ้นเพื่อไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว โดยตัวกระถางนั้นจะทำมาจากยางเก่าของรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วนำมาตัดแต่งเป็นรูปร่างให้สวยงามทำให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยจะให้แต่ละหลังคาเรือนนำกระถางตัวนี้ไปวางที่หน้าบ้านของตนเองและทำการปลูกได้เลยเพราะตัวกระถางนั้นมีขนาดกระทัดรัดพอดี ไม่เกะกะ  จึงทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกไปในตัว อีกทั้งตัวกระถางนั้นยังมีสีที่สดใสจึงทำให้น่ามองมากยิ่งขึ้น

การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองเช่นนี้  นอกจากจะได้รับประทานผักที่สะอาดปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการซื้อพืชผักได้อีกมาก ที่สำคัญพืชผักสวนครัวเหล่านี้ สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและเป็นสมุนไพรที่ช่วยต้านโรคและบำรุงสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู